Når du har tilmeldt dig, får du en email med bekræftelse på din tilmelding samt kvittering for betalingen og yderligere information om handelen. Rettelser herefter sker via henvendelse til TopTid via mail, telefon eller personlig henvendelse. Du finder kontaktinformation på hjemmesiden under kontakt.

Forbehold
TopTid tager forbehold for aflysninger og ændringer i stævner og ydelser. Hvis et stævne aflyses, vil der normalt være mulighed for fuld refundering af det indbetalte beløb, mens mindre forsinkelser på selve stævnedagen ikke giver ret til dette. Det sker at starten på et løb eller stævne af vejr-mæssige, traffikale eller andre mulige forhold udskydes. Hvis dette sker, vil TopTid forsøge at adviserer alle deltagere via denne hjemmeside, mail eller SMS. Dog kan der ske mindre forsinkelser på selve løbsdagen.

Der er som hovedregel ikke fortrydelsesret på stævnetilmeldinger. Stævner falder ind under rekreative fritidsaktiviteter, idet det bl.a. fremgår hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode stævnet finder sted. Ved visse stævner er der mulighed for at overdrage tilmeldingen til trediepart. Der kan dog være et vederlag for ændring af registreringsinformationen. Henvendelse i forbindelse med dette sker til TopTid via mail, telefon eller personlig henvendelse. Du finder kontaktinformation på hjemmesiden under kontakt.

Reklamationer
Henvendelse sker til TopTid via mail, telefon eller personlig henvendelse. Du finder kontaktinformation på hjemmesiden under kontakt.

TopTid er formidler af tilmelding og deltager-betaling af stævner og arrangementer. Ved spørgsmål eller kommentarer vedrørende forhold der drejer sig om stævnerne, må henvendelse ske til den ansvarlige arrangør (se kontaktinformationer hertil under detalier for selve stævnet).

Handelsbetingelser
For at læse vores handelsbetingelserne, skal du vælge dette punkt i listen øverst i dette vindue.


Det er op til arrangøren at afgøre om der er mulighed for at få refunderet en tilmelding, idet der som hovedregel ikke er fortrydelsesret på stævnetilmeldinger. I følge e-handelsloven falder stævner ind under rekreative fritidsaktiviteter med fastsat dag eller periode for afvikling, og er derfor ikke underlagt fortrydelsesret. Tilsvarende er der ikke fortrydelsesret på tilvalg der er foretaget ved tilmeldingen.

Ved visse stævner er der dog mulighed for at overdrage tilmeldingen til tredjepart. Der kan dog være et vederlag for ændring af deltagerinformation. Henvendelse i forbindelse med dette skal ske til TopTid.

I alle tilfælde er det ikke muligt fra TopTid's side at refundere en tilmelding efter at online-tilmeldingen er lukket, da deltagerdata og betaling er udvekslet med arrangøren. Evt. henvendelse efter at online-tilmelding er lukket skal derfor ske direkte til arrangøren.

Aflysninger/forsinkelser
Det er op til arrangøren at afgøre om der skal ske nogen form for refundering ved forsinkelse eller aflysning af et arrangement. Man må dog påregne at der til tider kan ske en udskydelse af starten på et arrangement pga. vejrmæssige, trafikale eller andre forhold. TopTid vil i disse tilfælde give information om dette på hjemmesiden og via mail i det omfang det er muligt.

Angivet forkert deltagerinformation
Hvis du har oplyst forkerte deltagerinformationer så som navn, aldersgruppe, email eller andet, kan du kontakte TopTid, som vil sørge for at rette informationen. Husk at referere til dit ordrenummer samt anden relevant information.

Reklamationer
TopTid håndterer online-tilmelding og tidtagning m.m. for arrangører, men er ikke ansvarlige for selve afholdelsen af arrangementet. Hvis din henvendelse drejer sig om selve arrangementet/stævnet, skal du tage kontakt til arrangøren.
Generelle henvendelser til TopTid vedrørende online-tilmelding, betaling, rettelser m.m. kan ske til TopTid pr. telefon eller mail. Du finder kontaktinformation på hjemmesiden under kontakt.

Husk at oplyse information såsom ordrenummer, startnummer, hvilket løb din henvendelse drejer sig om samt anden relevant information, da det vil lette ekspeditionen.


Handel på nettet, e-handel, adskiller sig fra almindelig handel, ved at du som forbruger er ekstra godt beskyttet. For at imødekomme den utryghed der af nogle kan opleves ved e-handel, er der en del regler der gælder specielt for e-handel.

Betaling
Betalingen foregår med Dankort eller Visa/Dankort. Alle priser er i danske kroner (DKK). Betalingen for bestilte ydelser bliver trukket fra dit pengeinstitut indenfor et døgn efter at din ordre er registreret og dit kreditkort er godkendt. Du får en bekræftelse for din stævnetilmelding og kvittering for betalingen pr. E-mail.


Moms
Betalingen er angivet i danske kroner (DKK) incl. moms. Den del af prisen, som opkræves på vegne af stævnearrangørerne er dog momsfritaget efter momslovens regler for amatøridræt. Professionelle stævner kan dog være momsbelagte. Den del af betalingen som dækker TopTid´s ydelser er altid pålagt moms.

Fortrydelsesret
Læs mere om dine muligheder omkring fortrydelsesret ved at vælge dette punkt i listen øverst på siden.

Sikkerhed
Der stilles store krav til handel med kreditkort på nettet, så du kan være tryg ved at sikkerheden er i orden. TopTid bruger en PBS-autoriseret betalingsservice (www.quickpay.dk), som opfylder alle krav om sikkerhed, kryptering og kontrol. TopTid er derfor på intet tidspunkt i besiddelse af dine kreditkort-informationer, idet selve transaktionen håndteres af Quickpay, hvor al information om dit kreditkort er krypteret (efter SSL-standarden hvilket bekræftes ved at der er en "hængelås" i din browser). Du løber derfor ingen risiko for at dine informationer bliver misbrugt eller stjæles.

Cookies
På denne hjemmeside vil vi fra tid til anden kunne gøre brug af cookies. Cookien indeholder ikke personlig information, og den kan ikke misbruges af andre. Du kan indstille din browser til at afvise cookies.

Persondata
Håndteringen af dine personlige data overholder alle E-handelslovens krav. TopTid gemmer kun de persondata du giver til os i forbindelse med tilmelding til et arrangement. I forbindelse med tilmeldingen skal du oplyse forskellige informationer om dig selv. TopTid deler kun informationerne med stævnearrangøren, men gør opmærksom på at som en del af den ydelse du køber hos TopTid offentliggøres din deltagelse i et arrangement samt resultat, aldersgruppe og placering.

Ønsker du at vide hvad TopTid har registreret om dig, kan du til enhver tid rette henvendelse til os.

Kundeservice
Har du spørgsmål eller problemer, er du altid velkommen til at kontakte TopTid.
TopTid.dk - 2009